خانه نویسندگان مطالب توسط نیما احمدی

نیما احمدی

13 مطالب 0 دیدگاه‌ها
در طی چند سال فعالیت تو دنیای مارکتینگ فهمیده‌ام که همیشه باید بر اساس دیتا حرکت کنم. برای به‌روز نگه داشتن تخصصم تو DM Board می‌نویسم.