خانه نویسندگان مطالب توسط مه‌گل غیوری

مه‌گل غیوری

20 مطالب 0 دیدگاه‌ها
از کلاس‌های دانشگاه فهمیدم که به بازاریابی علاقه دارم. دنبالش کردم تا رسیدم به دیجیتال مارکتینگ. به دیـ ام برد پیوستم تا هر روز از هم یاد بگیریم.