خانه نویسندگان مطالب توسط سینا فایضی

سینا فایضی

26 مطالب 2 دیدگاه‌ها
یک بازاریاب نیمه هندی که مسئول مدیریت ارتباطات بازاریابی دی‌ام برد است.