زمان مطالعه: 3 دقیقه

در این مطلب مھمترین بخش‌ھای گزارش نیمه ابتدایی سال ١۴٠٠ علی‌بابا در مقایسه با بازه زمانی مشابه قبلی، برای مارکترھا را آورده‌ایم. آمارھایی از کاربران و مشتریان، تقاضای خدمات مختلف گردشگری، قیمت‌گذاری و …

این گزارش حاکی از اطلاعاتی مثل افزایش چشمگیر تقاضای خدمات گردشگری در سال ١۴٠٠، تاثیر بالای ممنوعیت سفرھای بین‌شھری با خودروی شخصی، تمایل مسافران به استفاده از قطار و اتوبوس و افزایش قیمت بلیت‌ھای ھواپیمای داخلی، قطار و اتوبوس است. تمامی این موارد تخت تاثیر کرونا تغییرات زیادی داشت و این پاندمی تاثیر بسیار زیادی روی بازار گردشگری ایران و جھان گذاشت.در کنار آن واکسیناسیون کمک بزرگی به کاھش اثرات منفی ناشی از این پاندمی داشته است که در این گزارش به بررسی این اثرات و تغییرات پرداخته شده است. در ادامه با مھمترین بخش‌ھای گزارش از نگاه دی‌ام برد برای مارکترھا ھمراه باشید.

تعداد کاربران و Time on Site

تعداد کل کاربران علی‌بابا در نیمه اول سال ١۴٠٠ نزدیک به ١٨ میلیون نفر بوده، در حدود دو برابر مدت زمان مشابه. متریک Time on site که ھمه مارکترھا با آن درگیر بوده‌اند ھم رشد چشمگیر داشته که نشان از اقبال بیشتری کاربران به سفر دارد.

آمار مشتریان جدید

مقایسه ماه به ماه تعداد مشتریان جدید جذب شده در علی‌بابا: علی‌بابا در ۶ ماه نخست سال ١۴٠٠ ۶٠ درصد بیشتر از مدت مشابه قبلی، مشتری جذب کرده است. این تفاوت در ماه فروردین بیشترین و در ماه شھریور کمتری اثر را داشته اند.

تقاضای خدمات گردشگری

تعداد پروازھای داخلی در ماه‌ھای خرداد تا شھریور امسال از بازه مشابه سال قبل کمتر بوده و علت آن احتمالا فروش بلیط کمتر از ظرفیت ھواپیما در سال گذشته بوده است. رشد تعداد پروازھای خارجی ھم توجیه‌پذیر است.

با توجه به ممنوعیت‌ھای سفر با خودروی شخصی، تقاضا برای سرویس‌ھای قطار و اتوبوس رشد بسیار قابل توجھی داشته است.

تقاضا برای ھتل نیز در سال ١۴٠٠ به مراتب بالاتر از سال ٩٩ بوده است.

قیمت‌گذاری

قیمت پرواز خارجی کاھش بیش از ٣٠درصدی داشته است! درحالیکه در سایر سرویس‌ھا افزایش قیمت وجود داشته است.

ارتباط با مشتری

نسبت تماس، به تعداد خرید در علی‌بابا در سال ١۴٠٠ بھبود داشته که این نشان از افزایش شناخت کاربران از خدمات گردشگری و احتمالا تجربه بھتر در فرایند دریافت خدمات از برند مربوطه است.

نرخ پاسخگویی در علی‌بابا در سال ١۴٠٠ نسبت به بازه زمانی مشابه کاھش داشته که علت آن را افزایش تقاضا برای سفر در تعطیلات خردادماه عنوان کرده‌اند.

بر ھیچکس پوشیده نیست که شیوع کرونا تاثیر بسزایی روی کسبوکارھا (آنلاین و آفلاین) داشته است و این آمار و ارقام نیز به‌وضوح بیان می‌کند که صنعت گردشگری نیز شاید بیشتر از صنعت‌ھای دیگر از این پاندمی ضربه خورد، اما شروع واکسیناسیون و آرامش روانی حاصل از این اتقاق برای عموم مردم خوشایند بوده است و باعث رونقی نسبی برای این صنعت شده است.

در صورت تمایل میتوانید گزارش کامل را از اینجا بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید