پادکست

هارمونی در ارکستر بازاریابی با آرش خسرویان مدیر بازاریابی علی‌ بابا!

دومین اپیزود از سری اپیزودهای پادکست دی‌ام برد منتشر شد. در این اپیزود آرش خسرویان مدیر بازاریابی علی بابا مهمان پادکست دی‌ام برد است و...

اولین اپیزود از پادکست‌های دی‌ام برد، با فرشاد کیافر مدیر بازاریابی...

از آنجایی که رسانه دی‌ام برد از ابتدای شروع رسالت خود، دغدغه آموزش اصولی، انتقال تجربه و دانش در زمینه بازاریابی دیجیتال را داشته...