دارت ادز
اخبار گزارش‌ها

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی

الهه صالحی الهه صالحی
13 شهریور 1402
زمان مطالعه: 2 دقیقه
کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی

دی‌ام برد هر ماه کمپین‌های محیطی برتر شهر تهران از نظر مخاطبین که متخصصین مارکتینگ هستند را تعیین می‌کند. ۴ کمپین از نزدیک به ۲۰ کمپین محیطی مرداد ماه از نظر بیش از نصف مخاطبین مثبت ارزیابی شدند: جاباما، زخم کاری فیلیمو، شهرلوازم‌خانگی و وین‌جوی (گروه زر).

کمپین جاباما در مرداد ماه، با دریافت ۶۸ از نظرات مثبت در جایگاه اول قرار گرفت.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 1

کمپین سریال زخم کاری از فیلیمو با ۶۳ درصد نظر مثبت در جایگاه دوم قرار گرفتند.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 2

کمپین شهر لوازم خانگی نیز موفق شدند نظر مثبت ۶۱ درصد از مخاطبان را دریافت کرده و در جایگاه سوم قرار بگیرند؛ وین جوی نیز با رای مثبت ۵۱ درصد از کاربران در جایگاه چهارم قرار گرفت.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 3

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 4

نکته تبلیغات محیطی مرداد ماه این بود که به جز این ۴ مورد ذکر شده، در بقیه موارد میزان نظرات منفی کاربران دی‌ام برد به آنها بیشتر از نظرات مثبت بود.

تبلیغات محیطی زامیاد، با ۴۶ درصد نظر مثبت در جایگاه بعدی قرار گرفت.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 5

برند کاسپین نیز با تبلیغات محیطی خود در مرداد ماه ۴۴ درصد نظر مثبت و ۵۶ درصد نظر منفی از سوی کاربران دی‌ام برد دریافت کرد.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 6

بیلبوردهای دیجی‌سرویس ۴۰ درصد نظر مثبت و ۶۰ درصد نظر منفی دریافت کرد.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 7

تبلیغات محیطی کی دبلیو سی و پیله‌های عصر پرواز ۶۱ درصد نظر منفی ۳۹ درصد نظر مثبت گرفتند.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 8

بیلبوردهای تیپاکس نیز نظر مثبت ۳۴ درصد از کاربران و نظر منفی ۶۶ درصد از آنها را جلب کردند.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 9

۳۱ درصد از کاربران نیز به بیلبوردهای اسنوا و  ۳۰ درصد از کاربران نیز به بیلبوردهای MVM نظر مثبتی داشتند.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 10

بیلبوردهای اکتیدنت و بانی‌مد نیز به ترتیب نظر مثبت ۲۵ و ۲۳ درصد از مخاطبان دی‌ام برد را جلب کردند.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 11

در پایان نیز تبلیغات محیطی دو برند راپیدو و سالیان به ترتیب تنها نظر مثبت ۱۸ و ۱۶ درصد از مخاطبان را دریافت کردند و آخر شدند.

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 12

کمپین‌های محیطی برتر مرداد شهر تهران به انتخاب مخاطبین دی‌ام برد: جاباما، زخم کاری و شهر لوازم خانگی 13

نمونه تبلیغ
به اشتراک بگذارید:
الهه صالحی
الهه صالحی
روزنامه‌نگاری خوانده‌م و عاشق رسانه‌م؛ دی‌ام برد برای من فرصت جدیدی بود که بیشتر از دنیای جذاب مارکتینگ بدونم.
نظرات