دارت ادز
گزارش‌ها

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است»

تحریریه دی‌ام‌برد تحریریه دی‌ام‌برد
21 آبان 1402
زمان مطالعه: 6 دقیقه
گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است»

تیپاکس که شرکت ارائهدهنده خدمات پستی و زیرمجموعه هلدینگ فاخر است گزارشی از عملکرد خود منتشر کرده و در آن به بررسی سرویس‌های خود، چالش‌هایی که پشت سر گذاشته و روند فرازو فرودهای خدمات و کسب‌وکار خود پرداخته است.

این مجموعه در گزارش خود عنوان کرده که بیش از ۶۲ سال سابقه فعالیت در حوزه لجستیک، حملونقل و ارسال بسته را دارد و اکنون تیپاکس با ۸،۰۰۰ نفر نیروی انسانی، بیش از ۳،۵۰۰ حامل سبک و سنگین و ۱۰۵۲ نمایندگی در سراسر کشور، در راستای گسترش خدمات خود و تسهیل امر ارسال کالا می‌کوشد.

در گزارش می‌خوانیم ارائه خدمات ارسال بینشهری، درونشهری، بینالملل، تیبار، یکروزه، پرداخت در محل، پسکرایه و … در کنار خدمات بستهبندی، جبران خسارت، رهگیری آنلاین، پلتفرم ایتیپاکس برای مشتریان کسبوکار و اپلیکیشن مایتیپاکس برای مشتریان خانگی، بخشی از مهمترین اقدامات تیپاکس در راستای ثبتسفارش و ارسال بسته به مشتریان است. برای مطالعه کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

هلدینگ فاخر فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ شروع کرده و در حوزه‌های زیر فعالیت می‌کند:

 • پست و لجستیک
 • تجارت الکترونیک کالا
 • فناوری اطلاعات و فناوریهای مالی

شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فاخر

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 1

تیپاکس در ۱۴۰۱

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 2

پرترافیک‌ترین روز ارسال‌ها، یکشنبه‌های هفته بوده است که حدود ۱۸ درصد از کل ارسال‌ها در این روز اتفاق می‌افتد.

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 3

فرستنده و گیرندههای بسته در تیپاکس

 

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 4

مقایسه تعداد مشتریان تیپاکس از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱، به تفکیک فرستنده و گیرنده

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 5

سرویس‌های تیپاکس

اکسپرس درونشهری

اکسپرس بینشهری

ارسال بینالملل

سرویس تیبار

اکسپرس ویژه بینشهری

اکسپرس بینشهری

تیپاکس درباره این سرویس می‌گوید: «انتقال بستهها از طریق مسیرهای زمینی و هوایی، در کنار ارائه خدمات پلاک بهپلاک، از ویژگیهای سرویس اکسپرس بینشهری است که صرفهجویی در زمان و هزینه را برای فرستنده و گیرنده بههمراه دارد»

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 6

تعداد مشتری فرستنده و گیرنده در سال 1401

سرویس اکسپرس ویژه بین شهری و بین شهری آتی

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 7

۱۰ روزی که بیشترین فروش بسته اتفاق افتاده است

درباره سرویس آتی گفته می‌شود: «تیپاکس با ارائه سرویس روز آتی تلاش کرده تا بدون درنظرگرفتن مسافت، بستههای ارزشمند مشتریان را در روز بعد از جمعآوری، به مقصد برساند و از آسیبدیدن بسته جلوگیری کند. سرویس ارسال روز آتی، سرویس ارسال بستههای تیپاکس در مدت زمان ۲۴ ساعت کاری است.»

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 8

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 9

درصد بسته‌های جمع‌آوری شده نسبت به کل

سرویس درون‌ شهری یک روزه

سرویس ارسال بسته درونشهری، خدمت انتقال بسته از مبدا به مقصد، درون یک شهر است که بهصورت پلاکبهپلاک ارائه میشود. در این سرویس بستهها روز بعد از جمعآوری توزیع میشوند. این سرویس در سال ۱۴۰۱، در ۵۷۰ شهر دارای نمایندگی تیپاکس فعال بود.

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 10

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 11

سرویس تی‌بار

تیبار، سرویس حملونقل کالاهای حجیم و سنگین تیپاکس است که بهصورت تحویل پلاکبهپلاک ارائه میشود و برای مشتریانی که قصد ارسال کالاهایی با وزن بیشتر از ۵۰ کیلوگرم (جرمی یا حجمی) را دارند، مناسب است. در سال ۱۴۰۱ این سرویس قابلیت بارگیری و تخلیه از مبدا مشهد به مقصدهای تهران، اصفهان، رشت، اهواز، کرمان، تبریز و شیراز را دارا بود.
گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 12

خدمات تکمیلی تیپاکس

جبران خسارت

لاکر هوشمند

اقلام و خدمات بستهبندی

سرویس پرداخت وجه کالا در محل (COD)

لینک پرداخت امن

جبران خسارت

جبران خسارت یکی دیگر از خدمات تیپاکس در راستای حفظ رضایتمندی مشتریان درصورت آسیبدیدن یا مفقودی احتمالی بستهها است. مشتریان تیپاکس میتوانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان برای بسته و تا سقف ۱ میلیون تومان برای پاکت، از خدمت جبران خسارت بهرهمند شوند.

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 13

کاهش چشمگیر شکایات در نیمه دوم سال ۱۴۰۱

لاکر هوشمند

یکی از خدمات تیپاکس برای تحـویل بسته به گیرنده، لاکر هوشمند اسـت. لاکر، صندوقی هوشمند و الکترونیکی است که در مکان‌های مشخص مستقر شده و کارکرد اصلی آن حفاظت، نگهداری و تحویل هر نوع بسته (شامل اسناد و مدارک، وسایل شخصی و … در محدوده وزنی و ابعادی مشخص) است. با انتخاب گزینه تحویل بسته از لاکر، بسته‌های مشتریان به تیپاکس‌یاران تحویـل و تـا قبل از سـاعت ۱۸ بـه لاکـی کـه گیرنده یا فرسـتنده انتخـاب کرده اسـت سـپرده می‌شوند. به محض بارگذاری بسـته در لاکر، پیامک حاوی کد تحویـل به همراه آدرس و بازه زمانی برداشت بسـته از لاکر، برای مشتری پیامک می‌شود. در آخرین مرحله گیرنده میتواند با اسـتفاده از کد تحویلی که در پیامک برایش ارسال شده اسـت، بسـته را در مـدت ۲۴ سـاعت، حتی روزهای تعطیل، از لاکر هوشمند انتخابی تحویل بگیرد.

لینک پرداخت امن

«لینک پرداخت امن» تیپاکس، یکی دیگر از خدمات تیپاکس هنگام پرداخت هزینه ارسال بسـته است. لینک پرداخت امن در پیامک رهگیری قـرار گرفتـه و پـس از ثبت سـفارش، بـر حسب شیوه پرداخت انتخاب شده، برای فرسـتنده، گیرنده و یا هر دو ارسال می‌شود. در واقع لینک پرداخت امن در پرداخت نقدی برای فرسـتنده، پسکرایـه برای گیرنده و در پرداخت نقدی-پسکرایه برای فرسـتنده و گیرنده ارسال خواهد شد.

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 14

خدمات مشتریان تیپاکس

تیپاکس در بخش بررسی خدمات مشتریان خود، بیشترین تعداد مشتری در یك روز را ۶۰،۴۲۷ نفر گزارش کرده است. همچنین پیرامون نمایندگی‌های این مجموعه در شهرهای مختلف می‌خوانیم که تهران بیشترین نمایندگی را دارد و خدمات این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ شهر را پوشش داده است.

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 15

ایتیپاکس (e-tipax)

پلتفرم e-tipax، خدمتی در حوزه تجارت الکترونیک (e-commerce) است که در بستر وب، به ارائه راهحلهای دیجیتالی مدیریت سفارشهای پستی برای فروشنده و مشتری میپردازد. این خدمت میتواند یکی از اصلیترین فعالیتهای حملونقل پستی مانند ثبت سفارش، جمعآوری پلاکبهپلاک، ارسال، رهگیری و گزارشگیری را به مشتریان ارائه دهد.

برخی از ویژگی‌های این خدمت که در گزارش آمده است:

 • ارائه رایگان داشبورد عملیاتی مدیریت سفارش
 •  امکان برآورد هزینه، ثبت سفارش، مدیریت مشتریان و سفارشها، رهگیری بستهها، مدیریت آدرسها، بستهها و…
 • پنل مدیریت عملیات مالی
 • ارائه خدمات COD
 • ارائه رایگان لایه سرویس (API)
 • امکان ثبت سفارش کلیه فروشگاههای آنلاین در نسخه دوم وبسرویس
 • مکانیزه کردن فرایند ثبت و ابطال سفارش
 • امکان استعلام قیمت و نمایش به مشتری
 • ارائه رایگان پلاگین حملونقل تیپاکس (مخصوص سایتهای ساخته شده با وردپرس)
 • رهگیری آنلاین
 • امکان مشاهده آخرین وضعیت بسته در ایتیپاکس
 • ارائه جزئیات قیمت خدمات
 • امکان جمعآوری بستههای پستی از چند نقطه
 • امکان ارسال بستههای پستی به چند مقصد

اپلیکیشن مای‌تیپاکس

مای‌تیپاکس، اپلیکیشن ثبت سفارش تیپاکس بر بستر وب و تلفن همراه است که پس از نصب، خدماتی مانند ثبت سفارش، پیگیری و انجام عملیات ارسال تا دریافت بک بسته را پشتیبانی می‌کند. مشتریان می‌توانند با مای‌تیپاکس، در هر ساعتی از شبانه‌روز به برآورد قیمت، برآورد زمان ارسال و ثبت سفارش بپردازند.

عملکرد اپلیکیشن مایتیپاکس در سال ۱۴۰۱

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 16

تعداد ثبت‌نام ماهانه در اپلیکیشن مای‌تیپاکس

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 17

دستاوردهای واحد توسعه کسبوکار در سال ۱۴۰۱

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 18

شبکه‌های اجتماعی تیپاکس

در شبکه‌‌های اجتماعی تیپاکس می‌بینیم که بیشترین رشد مربوط به صفحه اینستاگرام این مجموعه بوده است که در طول سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸ درصد رشد داشته است.

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 19

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 20

سایت تیپاکس در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۵ میلیون بازدید داشته که از میان آنها حدودا ۲۶ درصد خانم‌ها بوده‌اند و ۷۳ درصد آقایان.

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 21

مهمترین دلایل ورود افراد به وبسایت تیپاکس بر حسب درصد مراجعه

بیشترین دلیلی که کاربران به وب‌سایت سر می‌زنند هنگامی‌ است که قصد رهگیری بسته‌های پستی خود را دارند و رهگیری بسته پستی در بین دلایل مراجعه به وبسایت، بیش از ۸۰ درصد را به خود اختصاص داده است.

گزارش سالانه عملکرد تیپاکس: «۲۵ اسفند با بیش از ۴۰۰ هزار بازدید از سایت تیپاکس، پربازدیدترین روز سال بوده است» 22

 

نسخه کامل گزارش را از اینجا مطالعه کنید.

نمونه تبلیغ
به اشتراک بگذارید:
تحریریه دی‌ام‌برد
تحریریه دی‌ام‌برد
نظرات