دانشجوی مدیریت مالی علاقمند به مارکتینگ و گیم...
بیشتر بخوانید