محمدرضا اشرفی هستم مدیر مارکتینگ آژانس تبلیغاتی کلاکت. حدود ۷ سالی‌است در حوزه مارکتینگ و تبلیغات فعالیت می‌کنم و به تحلیل کمپین‌های مختلف در رسانه دی‌ام‌برد می‌پردازم.
بیشتر بخوانید