پرفورمنس مارکتینگ پلتفرم تبلیغات آنلاین دارت ادز
اخبار گزارش‌ها

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها!

مرجان عبدی مرجان عبدی
24 آذر 1400
زمان مطالعه: 3 دقیقه
گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها!
زمان مطالعه: 4 دقیقه

پذیرش٢۴ که امروزه یکی از پلیرھای اصلی استارتاپی حوزه سلامت (Health Tech) است از سال ١٣٩۴ فعالیت خود را آغاز و با افزایش روزانه جذب پزشکان و مراکز درمانی در سرتاسر ایران توانست دامنه فعالیت خود را گسترش دھد.

با توجه به ھمه‌گیری ویروس کرونا، تاثیر خدمات پذیرش٢۴ در پیک پنجم کرونا که از لحاظ تعداد مبتالیان و فوتی‌ھا، بزرگترین پیک کرونای کشور بوده بررسی شده و رفتار مردم در این بحران نسبت به خدمات سلامت آنلاین کشور بازتاب داده شده است. ھمچنین وضعیت پذیرش٢۴ در موارد دیگری ھمچون نصب اپلیکیشن، سرمایه انسانی، پشتیبانی از مشتریان و… قابل مشاھده است

در این گزارش سعی شده است تا با نگاھی بر خدمات پذیرش٢۴، تصویری از رشد و بھبود آنھا ارائه شود. آنچه در ادامه خواھید خواند، عملکرد پذیرش٢۴ در ۶ ماھه ابتدای سال ١۴٠٠ است که بخشی از آن تحت تأثیر بحران کرونا در ایران تدوین شده است که نکات مھم این گزارش از نگاه دی‌ام برد را در ادامه این مطلب میخوانید.

تعداد نوبت ارائه شده در نیمه سال ۱۴۰۰

این استارتاپ در نیمه اول سال ١۴٠٠ بیش از ٣.٩ میلیون نوبت داده که این یعنی افزایش ٢٩درصدی نسبت به ۶ ماه دوم سال ٩٩.

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 1

پوشش در سطح کشور

از ١٠۵٠ مرکز درمانی در کل کشور، ۴٠٠ مرکز درمانی تحت پوشش خدمات پذیرش٢۴ می باشند. حدود ۴٠٪ که آمار قابل قبولیست. ھمچنین طبق گزارش این استارتاپ، ١٢ ھزار پزشک در پذیرش٢۴ مشغول خدمت رسانی ھستند.

استانھای چھارمحال و بختیاری، کرمانشاه و سمنان به نسبت جمعیتشان بیشترین دریافت نوبت را از پذیرش٢۴ داشته‌اند.

پرنوبت‌ترین تخصص در مراکز درمـانی و مطب‌ھا در شش ماه گذشته، تخصص زنان و زایمان بوده است. به طور کلی سھم بانوان میان مشتریان پذیرش٢۴ از آقایان بیشتر است.

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 2

باز خورد بیماران در پذیرش۲۴

در شــش ماه نخست سال، ثبت نظر در پروفایل پزشـکان با رشــد ١١۶ درصدی نسبت به شش ماه پایانی سال گذشته به عدد ۶٨٠ ھزار رسید. در میان کـاربران، اســتان تھران رکـورد دار تعداد ثبت نظرات میباشد.

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 3

پزشکی با دارا بودن مجموع ٨٠٠ نظر رکورد دار تــعداد نظــرات در میان پزشـــــکان پذیرش٢۴ میباشد.

میانگین مدت زمان انتظار بیماران در مطب پزشک

   گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 4

در شش ماه نخست امســـال، متوسط انتظار کاربران در مطب پزشــکان، بعد از گرفتن نوبت و مراجعه حضوری از ٧٨ دقیقه به ۵٣ دقیقه کاھش پیدا کرده است.

کاربران بیشتر از چه تخصص‌هایی مشاوره دریافت کرده‌اند؟

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 5

ثبت بیشــترین نوبت در بخش پزشکان عمومی و ثبت کمترین نوبت در تخصص سلامت جنسی بوده است.

ساعات نوبت‌گیری

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 6

١١ صبح و ۶ عصر بیشترین ساعات نوبتگیری مشاوره آنلاین توسط کاربران بوده است.

آمار کلی اپلیکیشن پذیرش۲۴

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 7

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 8

اپــلیکیشن پـذیـرش٢۴ بـا نزدیک به یک میـلیون نصـــب فعال دارای رتــبه‌ی نخســت دانــلود در میـان اپلیکیشن‌ھای ســـلامت کـشــور است.

3.5 میلیون موبایل ھوشــمند یکتا حداقل یـک بار اپلیکیشن پذیرش٢۴ را بـاز کرده اند. سـھم شـش ماه نخسـت سال با رشد ١٣ درصدی نسبت به شــش ماه گذشـته ١ مـیـلیون بار بــوده اســت.

جستجوی کاربران

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 9

بیشترین جست و جوی کاربران در اپلیکیشن مربوط به پزشک کــرونا میباشد. بیشترین تخصصھایی که جستجو شدهاند نیز ارتوپد و زنان بوده است. ھمچنین بیشــترین اســتفادهی کـاربران از اپلیکیشن به منظور دریافت نوبت در بیمارستانھا بوده است.

آمار کلی بلاگ پذیرش۲۴

گزارش نیمه‌اول 1400 پذیرش24، روند تغییرات و چالش‌ها! 10

بیش از ٨٧ میلیون حضـور در نتـــایج صــفحه اول گوگل و ١٧۴ درصد رشد نسبت به شش ماه پایانی سال ١٣٩٩، آمار زیر آمار جامعی از تعداد بازدید، مطالب منتشر شده در بلاگ، نظرات ثبت شده، و پزشکانی که با مجله سلامتی پذیرش٢۴ ھمکاری داشته اند است.

شما میتوانید گزارش کامل این استارتاپ حوزه سلامت را اینجا دانلود کنید.

بخوانید  گزارش گفت‌وگوی لایو با سامان ابطحی پیرامون اثر خطای شناختی!

بادکوبه
به اشتراک بگذارید:
مرجان عبدی
مرجان عبدی
نظرات

اشاره